Kirjaudu sisään tai luo tili

Maksa liput

Voidaksesi ostaa lippuja NetTicket.fi -kaupasta sinun täytyy kirjautua sisään tai luoda NetTicket.fi -asiakastili.

Oletko unohtanut salasanasi?

Eikö sinulla ole asiakastiliä?

Voidaksesi ostaa lippuja NetTicket.fi -kaupasta ja saadaksesi liput sähköpostiisi on sinun luotava itsellesi asiakastili.

Luo uusi asiakastili

tai

Maksa rekisteröitymättä

Ostoskori

0 tuotetta • 0 €

Jatka ostoksia

Tietosuojaseloste

NetTicket.fi -palvelun oikeudellinen tiedote ja tietosuojaseloste

Osoitteessa www.NetTicket.fi sijaitsevien Internet-sivujen, verkkopalvelun ja verkkokaupan (vastedes ”Palvelut”) käyttöä säätelevät alla mainitut käyttöehdot. Palveluiden käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Kaikki näiden ehtojen vastainen palvelun käyttö on kielletty. Lue ehdot huolellisesti.

Palvelu noudattaa viranomaisten ohjeita henkilötietojen suojaamisessa. Kaikkia tietoja käsitellään voimassa olevien sääntöjen mukaan ja alla olevan selvityksen mukaisesti.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään lippujen toimittamiseen ja asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Lipunvarauksen yhteydessä asiakkaan on annettava yhteystietonsa, muuten lippujen ostaminen/varaaminen ei onnistu.

Annettuja tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi sille tapahtumanjärjestäjälle, jonka tilaisuuteen asiakas on lipun ostanut.
 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 30.4.2018. Viimeisin muutos 24.11.2022.


1. REKISTERINPITÄJÄ
Oy NetTicket Finland Ab
Harstadinkatu 4
65350 Vaasa
Y-tunnus 1028658-3


2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jonny Mandell
puh + 358 40 5066011
jonny.mandell @ netticket.fi


3. REKISTERIN NIMI


NetTicket Finland Oy:n lipunmyyntipalvelun asiakas-, tapahtumanjärjestäjä- ja käyttäjärekisterit.


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS


Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella, rekisteröidyn suostumuksella tai asiakkaan toimeksiannosta.

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään palvelun asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan.


5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja rekisterinpitäjän asiakkaista, käsittelijöistä ja ostetun palvelun tuottajista.

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
- Henkilön nimi sekä yritys tai yhdistys mikäli henkilö edustaa yhteisöä
- Yhteystiedot (katuosoite, postinumero, kaupunki, matkapuhelin, sähköpostiosoite)
- Suoramarkkinoinnin lupatiedot ja kiellot
- Asiakkuuteen liittyvät tiedot, mm. tietokantaan tallentunut asiakaskohtainen tilaushistoria
- Tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot kuten lokitiedot ja liittymätiedot eri järjestelmien välillä
- Palvelun käyttäjätunnukset ja salasanat
- Luottokaupan yhteydessä henkilö- tai Y-tunnus

Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tietoja.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi sekä lakien ja asetusten noudattamiseksi, kuitenkin vähintään kuluva vuosi + 6 vuotta ja enintään kuluva vuosi + 10 vuotta.
 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään

- rekisteröityjen itsensä palvelun käytön yhteydessä luovuttamia tietoja
- asiakkaan onlinepalveluissa, puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavalla asiakassuhteen yhteydessä luovuttamia tietoja
- verkkopalvelun käytön aikana käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja


7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Palvelu toimii lippujen välittäjänä tapahtumiin ja tietoja luovutetaan kulloinkin kyseessä olevan tapahtuman järjestäjälle.

Tapahtumanjärjestäjä voi luovuttaa henkilötietoja tapahtuman tuottamisen kannalta välttämättömille alihankkijoille (esim. kuljetus, majoitus, ruokailu) jotka toimivat tapahtumanjärjestäjän henkilötietojen käsittelijöinä.

Myös tapahtumanjärjestäjän käyttämät ulkoiset palvelut koskien uutiskirjepalveluita sekä markkinoinnin ja tiedottamisen automaatiota käsittelevät henkilötietoja.

Tarkemmat tiedot tapahtumanjärjestäjän alihankkijoista ja palveluntarjoajista toimittaa tapahtumanjärjestäjä.

NetTicketin tekstiviestipalveluita tuottava LINK Mobility Oy sekä uutiskirjeitä ja markkinoinnin automaatiooalveluita tuottava Liana Technologies toimivat henkilötietojen käsittelijänä.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tietoja käytetään huolellisesti ja luottamuksellisesti vain niiden työntekijöiden ja henkilöiden toimesta joiden toimenkuvaan se kuuluu. 

Rekisterin käyttäjillä on käyttäjätunnus ja salasana, joiden perusteella jokainen sisäänkirjautuminen voidaan todentaa ja yksilöidä.

Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita palvelun ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään salatun  käyttöyhteyden avulla. Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan tietoon oikeutetuilla.


10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on kerran vuodessa maksutta oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

Vapaamuotoinen tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle tai esittämällä sen henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

Henkilön tunnistaminen järjestelmästä vaatii myös matkapuhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen ilmoittamista.

Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen luovuttamista ja aineisto toimitetaan sähköpostitse pääsääntöisesti 30 päivän kuluessa.


11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Vapaamuotoinen korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle tai esittämällä sen henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

Henkilön tunnistaminen järjestelmästä vaatii myös matkapuhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen ilmoittamista.

Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen korjaamista ja tieto korjataan viimeistään 30 päivän kuluessa.


12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

Vapaamuotoinen suoramarkkinointikielto on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle, tai esittämällä sen henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

Henkilön tunnistaminen järjestelmästä vaatii myös matkapuhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen ilmoittamista.

Suoramarkkinoinnin lupatiedot päivitetään henkilötietoihin viipymättä tai viimeistään 30 päivän kuluessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään.

Vapaamuotoinen poisto- tai siirtopyyntö on tehtävä kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle tai esittämällä sen henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan ennen siirtotietojen luovuttamista ja siirtoaineisto sähköpostitse pääsääntöisesti 30 päivän kuluessa.

Henkilötiedot merkitään poistettaviksi (anonymisointi) ja tietojen poistaminen tehdään lakien ja asetusten mukaisten säilytysaikojen puitteissa.

Jos rekisterinpitäjä ei poista kaikkia henkilötietoja niin hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt miksi tietoja ei heti poistettu.