Sign in or register an account

Pay tickets

In order to buy tickets at NetTicket.fi you need to log in or create an account.

Forgot your password?

Don't have an account?

In order to buy tickets at NetTicket.fi and receive them to your e-mail address you need a user account.

Register new account

or

Purchase without account

Shopping cart

0 items • 0 €

Continue Shopping
Sign up

Förskottsuppbörd 2023 – kommunsektorn

Vasa Skatteinstitut ordnade 12.12.2022 kl. 9 -11 en distanskurs som gav information om de senaste ändringarna gällande lönebeskattning, lönerelaterade avgifter, kostnadsersättningar och förmåner.

Utbildare på kursen är Ekon. mag. Karl-Johan Sigfrids med mer än 30 års erfarenhet av utbildning inom ekonomi- och skatteförvaltning. Han valdes 2014 som Handelskamrarnas årets föreläsare.
 
Feedback från hans tidigare kurser:
 
”bästa föreläsaren jag nånsin lyssnat på”
”fick ett svårt och komplext ämne att låta enkelt och tiden bara flög iväg”
”föreläsningen var omsorgsfullt sammansatt och löpte logiskt”
”exemplen förenklade och öppnade upp även de svåraste sakerna”
 
Kursens innehåll:
 
Ändringar i inkomstbeskattning och arbetsgivaravgifter
 
• inkomstbeskattning 2023
• skatteavdrag
• arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift
- bl.a. sjukförsäkringsavgift för mötesarvode till förtroendevalda som övergår i välfärdsområdet tjänst
• pensionsavgifter och arbetslöshetsavgifter
 
Förskottsinnehållning och källskatt 2023
 
• skattekort och verkställandet av förskottsinnehållning
• löner och ersättningar till utländska arbetstagare
• aktuellt om inkomstregistret
 
Kostnadsersättningar och förmåner 2023
 
• skattefria resekostnadsersättningar
• naturaförmåner
• skattefria personalförmåner
 
Inspelning och kursmaterialet som PDF. Inspelningen kan ses från NetTicket Live som fungerar i alla apparater.
 
Pris: 290 € + moms               (359,60 € inkl. moms)
  • 0 €

Timetable

No upcoming events

Organizer's all events