Serviceavgifter

SERVICEAVGIFTER I WEBSHOPPEN OCH VID FÖRSÄLJNINGSPUNKTER:

-Biljetter under 10€/biljett: 1,50€/biljett
-Biljetter 10-29,99€/biljett: 2,00€/biljett
-Biljetter 30-59,99€/biljett: 2,50€/biljett
-Biljetter 60-99,99€/biljett: 3,50€/biljett
-Biljetter 100€ eller mera/biljett: ca. 4% av biljettens pris

Faktureringstillägg: 5€/faktura

Posttillägg: 5€/utskick

Servicenummer 0600 399 499: 1€/minut + ppm

Ifall evenemanget annulleras returneras inte serviceavgifterna. 
Arrangören ansvarar för att returnera biljettens andel.

I priserna ingår aktuell moms.