RUSK KAMMARMUSIK I JAKOBSTAD

RUSK Kammarmusik i Jakobstad 17 – 21.11.2020
RUSK Kamarimusiikkia Pietarsaaressa 17 – 21.11.2020
RUSK Chamber Music in Jakobstad 17 – 21.11.2120

Konstnärlig ledare / Taiteellinen johtaja / Artistic Director
ANNA-MARIA HELSING
Årets tonsättare / Vuoden säveltäjä / Composer in Residence
JUHANI NUORVALA
Årets tema / Vuoden teema / Festival Theme
LESS IS MORE - MORE OR LESS

Artister / Taiteilijat / Artists
Elina Vähälä, Matilda Kaul, violin/viulu, Paavali Jumppanen & Emil Holmström, piano,
Amalie Stalheim, cello/sello, Tuuli Lindeberg, sopran/sopraano/soprano,
Niamh McKenna, flöjt/huilu/flute, Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion,
Meta 4 (Antti Tikkanen & Minna Pensola, violin/viulu, Atte Kilpeläinen, altviolin/alttoviulu/viola, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello),
Eneko Iriarte, klarinett/klarinetti/clarinet, Petteri Pitko, cembalo/harpsichord,
Anna-Maria Helsing, Johan Fagerudd, Mellersta Österbottens Kammarorkester/Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri/Ostrobothnian Chamber Orchestra m.fl. / ym. / a.o.Read more

PROGRAM / OHJELMA

ONSDAG / KESKIVIIKKO / WEDNESDAY 18.11.2020, 19.00

Öppningskonsert / Avajaiskonsertti / Opening Concert: America - A Love Song
Schaumansalen / Schaumansali / Schauman Hall
 
John Adams - arr./sov. Preben Antonsen: Short Ride in a Fast Machine (1986/2018), för piano, fyra händer / pianolle, neljälle kädelle / for piano, four hands

Paavali Jumppanen & Emil Holmström, piano
 
Philip Glass: Echorus (1995), för två violiner och stråkar / kahdelle viululle ja jousille / for two violins and strings 
Minna Pensola, violin/viulu, Antti Tikkanen, violin/viulu, Festival Strings
 
Hart Crane: The Bridge 
Johan Fagerudd, diktläsning/runonlausunta/recitation
 
Missy Mazzoli: Harp and Altar (2009), för stråkkvartett och elektronik (ljudband) / jousikvartetolle ja elektroniikalle (ääniraita) / for string quartet and electronics (tape) 
Meta4: Antti Tikkanen, violin/viulu, Minna Pensola, violin/viulu, Atte Kilpeläinen altviolin/alttoviulu/viola, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello
 
paus / väliaika / intermission 
 
Juhani Nuorvala: Arias from Flash Flash (2005/2020) / beställningsverk - uruppförande / tilausteos - kantaesitys / world premiere - commissioned by RUSK för sopran, altviolin, cello, keyboard och slagverk / sopraanolle, alttoviululle, sellolle, keyboardille ja lyömäsoittimille / for soprano, viola, cello, keyboard and percussion
Tuuli Lindeberg, sopran/sopraano/soprano, Atte Kilpeläinen, altviolin/alttoviulu/viola, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello, Emil Holmström, keyboard, Daniel Saur, slagverk/löymäsoittimet/percussion
 
Amy Beach: Pianokvintett i fiss-moll / Pianokvintetto fis-molli / Piano Quintet in F sharp minor op. 67 (1907)

 1. Adagio - Allegro moderato
 2. Adagio espressivo
 3. Allegro agitato - Adagio come prima - Presto
Paavali Jumppanen, piano, Elina Vähälä, violin/viulu, Matilda Kaul, violin/viulu, TBA, altviolin/alttoviulu/viola, Amalie Stalheim, cello/sello
 
-----------------------------------------------------------------------------

 
 
TORSDAG / TORSTAI / THURSDAY 19.11.2020, 19.00
More is More – Boost
Schaumansalen / Schaumansali / Schauman Hall
 
Juhani Nuorvala: Boost (2009), för cello och synthesizer / sellolle ja syntetisaattorille / for cello and synthesizer
Amalie Stalheim, cello/sello & Emil Holmström, synthesizer/syntetisaattori
 
Franz Liszt: Pianosonat i h-moll / Pianosonaatti h-molli / Piano Sonata in B minor S. 178 (1853) 
Paavali Jumppanen, piano
 
paus / väliaika / intermission
 
Tobias Broström: Arena (2004), för slagverk / lyömäsoittimille / for percussion
Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion
 
Steve Reich: Triple Quartet (1998), för tre stråkkvartetter / kolmelle jousikvartetille / for three string quartets 
Meta4: Antti Tikkanen, violin/viulu, Minna Pensola, violin/viulu, Atte Kilpeläinen altviolin/alttoviulu/viola, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello
Festival Quartet: Elina Vähälä, violin/viulu, Matilda Kaul, violin/viulu, TBA, altviolin/alttoviulu/viola, Amalie Stalheim, cello/sello
Kokkola Quartet: Reijo Tunkkari, violin/viulu, Annica Brännkärr, violin/viulu, Hanna Pakkala, altviolin/alttoviulu/viola, Lauri Pulakka, cello/sello

 
Georg Friedrich Händel: Cleopatras aria / Kleopatran aaria / Cleopatra’s Aria “Da tempeste il legno infranto” ur operan / ooperasta / from the opera Giulio Cesare (1724)
Antonio Vivaldi: “Tra le follie diverse & Siam navi all’onde algenti” ur operan / oopperasta / from the opera L´Olimpiade (1734)
Tuuli Lindeberg, sopran/sopraano/soprano, Festival Strings - dir./joht./cond. Antti Tikkanen,  Petteri Pitko, cembalo
 
-------------------------------------------

 
FREDAG / PERJANTAI / FRIDAY 20.11.2020, 18.00
Sorg och glädje
Jakobstads museum (Malmska gården) / Pietarsaaren museo (Malmin talo) / Jakobstad’s Museum
 
Rebecca Clarke: Passacaglia on an Old English Tune (1940-41), för altviolin och piano / alttoviululle ja pianolle / for viola and piano
TBA, altviolin/alttoviulu/viola & Emil Holmström, piano 
 
Colleen Clyne: Rest These Hands
Johan Fagerudd, diktläsning/runonlausunta/recitation
 
Anna Clyne: Rest These Hands (2009), för violin / viululle / for violin (with optional tape)
Elina Vähälä, violin/viulu
 
J.L.Runeberg Sorg och glädje
Johan Fagerudd, diktläsning/runonlausunta/recitation
 
 Andrea Tarrodi: Sorg och Glädje (2014/2016), för altviolin och cello / alttoviululle ja sellolle / for viola and cello 
Atte Kilpeläinen, altviolin/alttoviulu/viola & Tomas Djupsjöbacka, cello/sello 
 
Juhani Nuorvala: 101 säveltä (2013), för cello / sellolle / for cello
Amalie Stalheim, cello/sello
 
Juhani Nuorvala: Waltz (1998) / Uruppförande / Kanta-esitys / World Premiere
för cello, sellolle ja marimballe / for cello and marimba
Amalie Stalheim, cello/sello & Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion
 
Jonathan Dove: Out of Time (2001), för stråkkvartett / jousikvartetille / for string quartet
Festival Quartet: Matilda Kaul, violin/viulu, Elina Vähälä, violin/viulu, TBA, altviolin/alttoviulu/viola, Amalie Stalheim, cello/sello
 
-------------------------------------------

 
FREDAG / PERJANTAI / FRIDAY 20.11.2020, 19.30
WTC =World To Come
Schaumansalen / Schaumansali / Schauman Hall 
 
John Adams - arr./sov. Preben Antonsen: Roll Over Beethoven (2014), sats / osa / movement I, för två pianon / kahdelle pianolle / for two pianos 
Paavali Jumppanen, piano & Emil Holmström, piano 
 
Molly Kien: A Confusion of Babel (2017), för stråkkvartett / jousikvartetille / for string quartet
Festival Quartet: Elina Vähälä, violin/viulu, Matilda Kaul, violin/viulu, TBA, altviolin/alttoviulu/viola, Amalie Stalheim, cello/sello
 
Ludwig van Beethoven: Grosse Fuge op. 133 (1825), för stråkkvartett / jousikvartetille / for string quartet 
Meta4: Antti Tikkanen, violin/viulu, Minna Pensola, violin/viulu, Atte Kilpeläinen altviolin/alttoviulu/viola, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello
 
paus / väliaika / intermission 
 
Juhani Nuorvala: The Five Chords That Shook My World (2020) / Uruppförande / Kanta-esitys / World Premiere 
Emil Holmström, piano
 
Missy Mazzoli: Still Life with Avalanche (2008), för flöjt, klarinett, violin, cello, piano och slagverk / huilulle, klarinetille, viululle, sellolle, pianolle ja lyömäsoittimille / for flute, clarinet, violin, cello, piano and percussion 
Niamh McKenna, flöjt/huilu/flute, Eneko Iriarte, klarinett/klarinetti/clarinet, Matilda Kaul, violin/viulu, Amalie Stalheim, cello/sello, Emil Holmström, piano, Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion
 
Amy Beach: Sonat för violin och piano i a-moll / Sonaatti viululle ja pianolle a-molli / Sonata for violin and piano A minor, op. 34, sats / osa / movement III “Largo con dolore” (1896)
Elina Vähälä, violin/viulu & Paavali Jumppanen, piano
 
Steve Reich: WTC 9/11 (2010), för stråkkvartett med ljudband / jousikvartetille ja ääniraidelle / for string quartet and tape
 1. 9/11/01
 2. 2010
 3. WTC
Meta4: Antti Tikkanen, violin/viulu, Minna Pensola, violin/viulu, Atte Kilpeläinen altviolin/alttoviulu/viola, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello
 
--------------------------------
 

 
LÖRDAG / LAUANTAI / SATURDAY 21.11.2020, 19.00
Avslutningskonsert / Päätöskonsertti / Closing Concert: Less is More – A Prayer
Schaumansalen / Schaumansali / Schauman Hall
 
Mellersta Österbottens Kammarorkester / Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri / Ostrobothnian Chamber Orchestra
Dir. / joht. / cond. Anna-Maria Helsing
 
Jewish Prayer, solo 
Amalie Stalheim, cello/sello
 
Wojciech Kilar: Orawa (1986), för stråkorkester / jousiorkesterille / for string orchestra
 
Juhani Nuorvala: Quaedam variationes ex "Bene quondam" (2017/2020) / beställningsverk-uruppförande / tilausteos-kantaesitys / world premiere - commissioned by RUSK
 
Giya Kancheli: Silent Prayer (Stilles Gebet) (2007), för violin, cello, elbas, vibrafon, stråkorkester och ljudband / viululle, sellolle, sähköbassolle, vibrafonille, jousiorkesterille ja ääniraidalle  / for violin, cello, electric bass, vibraphone, string orchestra and tape
Elina Vähälä, violin/viulu, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello, TBA, elbas/sähköbasso/electric bass, Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion & Mellersta Österbottens Kammarorkester / Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri / Ostrobothnian Chamber Orchestra  
 
paus / väliaika / intermission 
 
Julia Wolfe: Fuel (2007) (video: “Fuel”, Bill Morrison)
 
 Anders Hillborg: O dessa ögon (2011), för sopran och stråkorkester / sopraanolle ja jousiorkesterille / for soprano and string orchestra
Tuuli Lindeberg, sopran/sopraano/soprano
 
Edward Elgar: Introduction & Allegro, op. 47 (1905), för stråkkvartett och orkester / jousikvartetille ja orkesterille / for string quartet and orchestra
Meta4: Antti Tikkanen, violin/viulu, Minna Pensola, violin/viulu, Atte Kilpeläinen altviolin/alttoviulu/viola, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello

RUSK Concert ticket to all concerts 80 euro

 

Events calendar
Time
Event
Price
Quantity
 
RUSK KAMMARMUSIK I JAKOBSTAD18.11.20 19.00 Schaumansalen/Schaumansali/Schauman Hall
Öppningskonsert/Avajaiskonsertti/Opening Concert: America - A Love Song
RUSK Kammarmusik i Jakobstad RUSK KAMMARMUSIK I JAKOBSTAD RUSK Kammarmusik i Jakobstad 17 – 21.11.2020
RUSK Kamarimusiikkia Pietarsaaressa 17 – 21.11.2020
RUSK Chamber Music in Jakobstad 17 – 21.11.2120

Konstnärlig ledare / Taiteellinen johtaja / Artistic Director
ANNA-MARIA HELSING
Årets tonsättare / Vuoden säveltäjä / Composer in Residence
JUHANI NUORVALA
Årets tema / Vuoden teema / Festival Theme
LESS IS MORE - MORE OR LESS

Artister / Taiteilijat / Artists
Elina Vähälä, Matilda Kaul, violin/viulu, Paavali Jumppanen & Emil Holmström, piano,
Amalie Stalheim, cello/sello, Tuuli Lindeberg, sopran/sopraano/soprano,
Niamh McKenna, flöjt/huilu/flute, Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion,
Meta 4 (Antti Tikkanen & Minna Pensola, violin/viulu, Atte Kilpeläinen, altviolin/alttoviulu/viola, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello),
Eneko Iriarte, klarinett/klarinetti/clarinet, Petteri Pitko, cembalo/harpsichord,
Anna-Maria Helsing, Johan Fagerudd, Mellersta Österbottens Kammarorkester/Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri/Ostrobothnian Chamber Orchestra m.fl. / ym. / a.o.

RUSK Concert ticket for all concerts 80 euro
RUSK Kammarmusik i Jakobstad
25,00 €
EUR
RUSK KAMMARMUSIK I JAKOBSTAD18.11.20 19.00 Schaumansalen/Schaumansali/Schauman Hall
Öppningskonsert/Avajaiskonsertti/Opening Concert: America - A Love Song
RUSK Kammarmusik i Jakobstad RUSK KAMMARMUSIK I JAKOBSTAD RUSK Kammarmusik i Jakobstad 17 – 21.11.2020
RUSK Kamarimusiikkia Pietarsaaressa 17 – 21.11.2020
RUSK Chamber Music in Jakobstad 17 – 21.11.2120

Konstnärlig ledare / Taiteellinen johtaja / Artistic Director
ANNA-MARIA HELSING
Årets tonsättare / Vuoden säveltäjä / Composer in Residence
JUHANI NUORVALA
Årets tema / Vuoden teema / Festival Theme
LESS IS MORE - MORE OR LESS

Artister / Taiteilijat / Artists
Elina Vähälä, Matilda Kaul, violin/viulu, Paavali Jumppanen & Emil Holmström, piano,
Amalie Stalheim, cello/sello, Tuuli Lindeberg, sopran/sopraano/soprano,
Niamh McKenna, flöjt/huilu/flute, Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion,
Meta 4 (Antti Tikkanen & Minna Pensola, violin/viulu, Atte Kilpeläinen, altviolin/alttoviulu/viola, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello),
Eneko Iriarte, klarinett/klarinetti/clarinet, Petteri Pitko, cembalo/harpsichord,
Anna-Maria Helsing, Johan Fagerudd, Mellersta Österbottens Kammarorkester/Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri/Ostrobothnian Chamber Orchestra m.fl. / ym. / a.o.

RUSK Concert ticket for all concerts 80 euro
RUSK Kammarmusik i Jakobstad
25,00 €
EUR
RUSK KAMMARMUSIK I JAKOBSTADSorg och glädje RUSK Kammarmusik i Jakobstad RUSK KAMMARMUSIK I JAKOBSTAD RUSK Kammarmusik i Jakobstad 17 – 21.11.2020
RUSK Kamarimusiikkia Pietarsaaressa 17 – 21.11.2020
RUSK Chamber Music in Jakobstad 17 – 21.11.2120

Konstnärlig ledare / Taiteellinen johtaja / Artistic Director
ANNA-MARIA HELSING
Årets tonsättare / Vuoden säveltäjä / Composer in Residence
JUHANI NUORVALA
Årets tema / Vuoden teema / Festival Theme
LESS IS MORE - MORE OR LESS

Artister / Taiteilijat / Artists
Elina Vähälä, Matilda Kaul, violin/viulu, Paavali Jumppanen & Emil Holmström, piano,
Amalie Stalheim, cello/sello, Tuuli Lindeberg, sopran/sopraano/soprano,
Niamh McKenna, flöjt/huilu/flute, Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion,
Meta 4 (Antti Tikkanen & Minna Pensola, violin/viulu, Atte Kilpeläinen, altviolin/alttoviulu/viola, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello),
Eneko Iriarte, klarinett/klarinetti/clarinet, Petteri Pitko, cembalo/harpsichord,
Anna-Maria Helsing, Johan Fagerudd, Mellersta Österbottens Kammarorkester/Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri/Ostrobothnian Chamber Orchestra m.fl. / ym. / a.o.

RUSK Concert ticket for all concerts 80 euro
RUSK Kammarmusik i Jakobstad
15,00 €
EUR
RUSK KAMMARMUSIK I JAKOBSTADWTC = World To Come
Schaumansalen/Schaumansali/Schauman Hall
RUSK Kammarmusik i Jakobstad RUSK KAMMARMUSIK I JAKOBSTAD RUSK Kammarmusik i Jakobstad 17 – 21.11.2020
RUSK Kamarimusiikkia Pietarsaaressa 17 – 21.11.2020
RUSK Chamber Music in Jakobstad 17 – 21.11.2120

Konstnärlig ledare / Taiteellinen johtaja / Artistic Director
ANNA-MARIA HELSING
Årets tonsättare / Vuoden säveltäjä / Composer in Residence
JUHANI NUORVALA
Årets tema / Vuoden teema / Festival Theme
LESS IS MORE - MORE OR LESS

Artister / Taiteilijat / Artists
Elina Vähälä, Matilda Kaul, violin/viulu, Paavali Jumppanen & Emil Holmström, piano,
Amalie Stalheim, cello/sello, Tuuli Lindeberg, sopran/sopraano/soprano,
Niamh McKenna, flöjt/huilu/flute, Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion,
Meta 4 (Antti Tikkanen & Minna Pensola, violin/viulu, Atte Kilpeläinen, altviolin/alttoviulu/viola, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello),
Eneko Iriarte, klarinett/klarinetti/clarinet, Petteri Pitko, cembalo/harpsichord,
Anna-Maria Helsing, Johan Fagerudd, Mellersta Österbottens Kammarorkester/Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri/Ostrobothnian Chamber Orchestra m.fl. / ym. / a.o.

RUSK Concert ticket for all concerts 80 euro
RUSK Kammarmusik i Jakobstad
25,00 €
EUR
RUSK KAMMARMUSIK I JAKOBSTADAvslutningskonsert / Päätöskonsertti / Closing Consert: Less is More - A Prayer RUSK Kammarmusik i Jakobstad RUSK KAMMARMUSIK I JAKOBSTAD RUSK Kammarmusik i Jakobstad 17 – 21.11.2020
RUSK Kamarimusiikkia Pietarsaaressa 17 – 21.11.2020
RUSK Chamber Music in Jakobstad 17 – 21.11.2120

Konstnärlig ledare / Taiteellinen johtaja / Artistic Director
ANNA-MARIA HELSING
Årets tonsättare / Vuoden säveltäjä / Composer in Residence
JUHANI NUORVALA
Årets tema / Vuoden teema / Festival Theme
LESS IS MORE - MORE OR LESS

Artister / Taiteilijat / Artists
Elina Vähälä, Matilda Kaul, violin/viulu, Paavali Jumppanen & Emil Holmström, piano,
Amalie Stalheim, cello/sello, Tuuli Lindeberg, sopran/sopraano/soprano,
Niamh McKenna, flöjt/huilu/flute, Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion,
Meta 4 (Antti Tikkanen & Minna Pensola, violin/viulu, Atte Kilpeläinen, altviolin/alttoviulu/viola, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello),
Eneko Iriarte, klarinett/klarinetti/clarinet, Petteri Pitko, cembalo/harpsichord,
Anna-Maria Helsing, Johan Fagerudd, Mellersta Österbottens Kammarorkester/Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri/Ostrobothnian Chamber Orchestra m.fl. / ym. / a.o.

RUSK Concert ticket for all concerts 80 euro
RUSK Kammarmusik i Jakobstad
25,00 €
EUR
 • Available Available
 • Limited Availability Limited Availability
 • Sold Out Sold Out
 • Cancelled Cancelled
 • Sales blocked Sales blocked
 1