Registerredogörelse

Datum för uppgörande 1.4.2008
 

Registerredogörelse enligt Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §.
 

1. TILLHANDAHÅLLARE AV REGISTER
Oy NetTicket Finland Ab
Kvarngatan 15 B
65100 Vasa
 

Ansvarig person för registerärenden:
Jonny Mandell, tfn 040 5066011
jonny.mandell@netticket.fi
 

2. REGISTRETS NAMN
NetTicket.fi
 

3. ORSAK FÖR UPPEHÅLLANDE AV REGISTER
Personuppgifter behandlas med tillstånd av den registrerade, enligt uppdrag eller på grund av kundförhållande.
 

4. REGISTRETS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL 
Den registrerades personuppgifter behandlas för att uppehålla kundförhållanden, sköta, utveckla, planera och analysera dem, samt föra statistik över dem. Personuppgifterna används också för att erbjuda tjänster och produkter samt utveckla dem, och för uppföljning och övervakning av missbruk.
 

5. UPPGIFTER I REGISTRET
Personregistret innehåller personuppgifter på personer som registrerat sig som kunder.
 

I registret ingår följande uppgifter:
- Personens namn
- Kontaktuppgifter
- Information om tillstånd och förbud
- Uppgifter angående kundförhållandet, bl.a. kundspecifik beställningshistoria som lagrats i en databas
 

6. REGISTRETS INFORMATIONSKÄLLOR
I registret lagras de uppgifter som de registrerade har uppgett samt den information som lagrats angående användningen av tjänsten av en registrerad användare.
 

7. UTGIVANDE AV UPPGIFTER
Tjänsten fungerar som biljettförmedlare för olika evenemang. Information ges till evenemangsarrangörerna i fråga. På grund av det tekniska genomförandet av informationsbehandlingen kan en del av uppgifterna fysiskt befinna sig på en server som uppehålls av en utomstående underleverantör, där de behandlas med hjälp av teknisk användarkontakt. Uppgifterna samlas i gemensamma databaser, som är skyddade av brandmurar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna befinner sig i låsta och bevakade utrymmen och endast vissa, på förhand bestämda personer kan nå informationen i dem.
 

8. KONTROLLRÄTT
Den registrerade har i enlighet med personuppgiftslagens 26 § rätt att kontrollera vilka uppgifter som lagrats om honom i personregistret.