Den oförglömlige Georg Ots

30.04.2020 19:00
Arrangör: Vaasan kaupunginorkesteri
Vasa stadsorkester

Den oförglömlige Georg Ots, 30.4.2020 klo 19.00
Valborgs konsert

dir. Mikk Murdvee
sol. Marko Matvere

Normalprisbiljett: 30 €
Pensionär, Vasa stads anställda, arbetslös: 26 €
Studerande, barn: 12 €
Kuula-opisto elever: 10 €
Förälder till Kuula-opistos elever: 15 €

+ VIP-evemang efter konserten i Spegelsalen

 

Vaasan kaupunginorkesteri

Välj önskad åskådarsektion

Vasa stadshus - rad 2-18 Vasa stadshus - rad 2-18 Ledigt
Vasa stadshus - Läktare Vasa stadshus - Läktare Ledigt