Din stund V

26.03.2020 19:00
Arrangör: Vaasan kaupunginorkesteri
Vasa stadsorkester

Jubileumsönskekonsert!
dir. Maano Männi

Normalprisbiljett: 25 €
Pensionär, Vasa stads anställda, arbetslös: 21 €
Studerande, barn: 10 €
Kuula-opisto elever: 10 €
Förälder till Kuula-opistos elever: 15 €

 

Vaasan kaupunginorkesteri

Välj önskad åskådarsektion

Vasa stadshus - rad 2-18 Vasa stadshus - rad 2-18 Ledigt
Vasa stadshus - Läktare Vasa stadshus - Läktare Ledigt