Vasa XXVIII Körfestival

30.04.2020 21:00
Arrangör: Vaasan kaupungin kulttuurikeskus / Vaasan Kuorofestivaalit
Vasa XXVIII Körfestival
20-24.5.2020

Körernas anmälningsavgift 2020

Vuxenkör
105€ / kör
över hälften av medlemmarna är över 18 år

Barn- och ungdomskör samt sångensemble
55€ / kör
över hälften av medlemmarna är under 18 år

Sångensemble=max. 8 personer

1 kör = 1 deltagare

 

Vaasan kaupungin kulttuurikeskus / Vaasan Kuorofestivaalit