Timshel - The End

21.04.2019 19:00
Arrangör: Ritz
Dörrarna öppnas kl 18.15
Internerförsäljningen är avslutad!
Skafferiet at Ritz, Kyrkoesplanaden 22A, Vasa

21.4 2019 klo 19.00


Biljetter: 14 € (inkl. serviceavgift)

Dörrarna öppnas kl 18.15

 

Välj önskad åskådarsektion

Skafferiet at Ritz, Läktare Skafferiet at Ritz, Läktare Ledigt
Skafferiet at Ritz, raderna (A-L) Skafferiet at Ritz, raderna (A-L) Ledigt