Sagostund

02.11.2017 18:00
Tapahtumanjärjestäjä: Wasa Teater, Österbottens Regionteater
Pudlar & Pommes
Wasa Teater - Österbottens regionteater
Sandögatan 7, 65100 Vasa

En dramatiserad sagostund och efteråt Familjeskoj där man bekantar sig med sagans tematik och fantasivärld.