Valhalla Obstacle Race

Valhalla Obstacle Race är ett hinderbanelopp för lag med 1-4 deltagare
 
Valhalla Obstacle Race är ett hinderbanelopp för lag med 1–4 medlemmar. Dessutom kan juniorer i åldern 8–16 år tävla individuellt. Hinderbanan är ca 2 km lång och har 16 hinder. Varje lag ska föra stafettpinnen (ett tidtagningschip) genom banan 5 eller 7 gånger beroende på vilken start det är med i. En eller två medlemmar deltar per varv (en del av hindren är lättare klara om två personer samarbetar). Iista varvet deltar alla lagmedlemmar för att föra laget i mål. Laget är i mål då sista medlemmen har passerat mållinjen. Sista varvet avslutas också med ett extra hinder. Alla lagmedlemmar ska genomföra minst ett varv före sista varvet.
Loppet har fem starter: en elitstart med max 40 lag, en challenge-start med max 70 lag och tre juniorstarter för olika åldrar.

Anmälningsavgiften är 80€ per lag oavsett antalet deltagare (1 - 4). Juniordeltagarna betalar 10€ per tävlande.

 

Read more

Allmänt

- Alla deltagare deltar på egen risk
- Köpta biljetter återbetalas inte 
- Namnändring är möjlig till 9.10
 
Regler
- Deltagarna ska hela tiden vara innanför banmarkeringen
- Laget tilldelas 2 st. nummerlappsvästar/lag. Västarna ska bäras av de som för stafettpinnen. 
- Man har ett försök på sig på alla hinder och om man misslyckas får man straffrunda. Detta är till för att undvika köbildning.
- Vid vissa av hindren kan man välja mellan normala banan eller hardcore banan, man kan välja olika för all hinder. Normala banan är lite lättare men om man tar den så kommer ett tilläggshinder. Hardcorebanan är svårare men då kan man fortsätta direkt utan tilläggshinder.
- Vid hindren finns domare som avgör ifall man inte klarar hindren, om man inte lyder domarens anvisning kan man bli diskvalificerad.
- Laget för ett tidtagningschip, som fungerar som stafettpinne, genom banan 5-7 ggr beroende på vilken start man är med i. Alla andra varv förutom sista kan genomföras med 1-2 medlemmar(vissa hinder lättare att klara tillsammans) och sista varvet ska hela laget genomföra tillsammans.
- Sista varvet ska alla lagmedlemmar genomföra banan tillsmsammans För att föra laget i mål bör alla lagmedlemmar vara så nära varandra att de kan röra varandra då chipet passerar mållinjen. Om laget är längre ifrån varandra blir laget straffat med endera 5 minuters tillägg eller diskvalificering.
- Laget får även varvtider för alla varven.
- Tävlingsledningen kan göra ändringar i loppet ända till tävlingsdagen
- Det är inte tillåtet att vara påverkad av droger eller alkohol under loppet
 
Ansvar
- Allt deltagande sker på egen risk. Arrangören frånsäger sig allt ansvar för skador till deltagarna och deras utrustning. Om någon deltagare eller deras utrustning och / eller kläder går sönder är Arrangörerna inte ansvariga. Vi rekommenderar alla deltagare att ha försäkring för denna typ av lopp.
- Arrangören kommer att ta bilder under loppet och de som deltar i loppet godkänner att dessa publiceras i samband med anmälan.
 
- Tidtagningen görs med hjälp av tidtagningschip. För icke återlämnat chip debiteras 100 €

Events calendar
Time
Event
Price
Quantity
 
No upcoming events