Wolfrace 2017

Varberget

Hinderbanelopp som passar alla oavsett kondition!

6.5.2017 kl. 11:00

Bookmark and Share
Lue lisääWolfrace är en tävling för alla oberoende av träningsbakgrund. Inställning och mentalitet viktigare än fysisk topptrim. Det går att klara sitt livs utmaning och ta sig runt banan på egna villkor! Banan för 2017 är 8,6 km med tjugotals olika hinder. 

Regler:

§1 Alla deltagare är skyldiga att både känna till och att följa reglerna för racet.
§2 Deltagande sker på egen risk. Deltagande i Wolfrace är ett medvetet risktagande från deltagarens sida. Deltagarna är medvetna om att skador kan uppkomma i detta race. Arrangörerna för Wolfrace frånsäger sig allt ansvar för direkta och indirekta person- och sakskador för deltagarna. Vi rekommenderar alla deltagare att ha försäkring för denna typ av lopp.
§3 Anmälan och betalning är bindande. Om anmälan annulleras från deltagarens sida sker ingen återbetalning av deltagaravgiften eller övriga eventuella kostnader. (se §5)
§4 Arrangörerna förbehåller sig rätten att ändra racets upplägg när de vill.
§5 Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in racet. Då kommer betalda deltagaravgifter att återbetalas.
§6 Det kommer att finnas en snitslad bana, följ den!
§7 Har du eller någon annan deltagare skadat sig under racets gång, är du skyldig att påkalla arrangörernas uppmärksamhet.
§8 Minimiålder för att delta är 18 år.
§9 Det är inte tillåtet att delta påverkad av droger eller alkohol. Det är heller inte tillåtet att använda prestationshöjande preparat.
§10 Dina personuppgifter registreras i arrangörens datasystem vid din anmälan. Uppgifterna lämnas inte till utomstående.
§11 Under racets gång kommer arrangörerna att dokumentera evenemanget med bilder och film. Som deltagare ger du Wolfrace tillstånd att publicera bildmaterial i de kanaler Wolfrace önskar sig använda.
§12 Wolfrace är en utmaning, på alla nivåer. Behöver någon annan deltagare hjälp – ställ upp!

Tapahtumakalenteri
Ajankohta
Tapahtuma
Hinta
Varasto
 
Ei tulevia tapahtumia