Rekisteriseloste

Laatimispäivä 1.4.2008
 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
 

1. REKISTERINPITÄJÄ
Oy NetTicket Finland Ab
Myllykatu 15 B 
65100 Vaasa
 

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Jonny Mandell, puh + 358 40 5066011
jonny.mandell@netticket.fi
 

2. REKISTERIN NIMI
NetTicket.fi
 

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, toimeksiannosta tai asiakassuhteen perusteella.
 

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään palvelun asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan.
 

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja palvelun asiakkaaksi rekisteröityneistä henkilöistä.

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
-Henkilön nimi
-Yhteystiedot
-Lupatiedot ja kiellot
-Asiakkuuteen liittyvät tiedot, mm. tietokantaan tallentunut asiakaskohtainen tilaushistoria
 

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Rekisteriin kerätään rekisteröityjen luovuttamia tietoja sekä verkkopalvelun käytön aikana rekisteröityneestä käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja.
 

7. TIETOJEN LUOVUTUS
Palvelu toimii lippujen välittäjänä tapahtumiin. Tietoja luovutetaan kulloinkin kyseessä olevan tapahtuman järjestäjälle. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita palvelun ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.
 

8. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.