Datasekretessförklaring

Internetbutikens juridiska meddelande
 

Användningen av de Internetsidor som finns på adressen NetTicket.fi och www.smh.fi samt Internettjänsten och Internetbutiken (senare ”tjänster”) regleras av de användarvillkor som nämns nedan. Användning av tjänsterna förutsätter att användaren förbinder sig att följa dessa användarvillkor. All användning av tjänsten som står i strid med dessa användarvillkor är förbjuden. Läs villkoren noggrant.
 

Internetbutikens dataskyddsbeskrivning
 

De tidigare nämnda sidorna följer myndigheternas direktiv om skyddande av personuppgifter. All information behandlas i enlighet med gällande direktiv. Se registerbeskrivningen.
 

De insamlade personuppgifterna används för att leverera biljetter, upprätthålla och sköta kundförhållanden samt för att möjliggöra de kontakter som tjänsten förutsätter. I samband med bokande av biljett bör kunden uppge sina kontaktuppgifter, annars lyckas inte köpet/bokandet av biljetter.
 

Uppgifterna överlåts inte till tredje part, förutom till arrangören av det evenemang som kunden har köpt biljett till.
 

Liputamme tapahtumasi
SERVICEAVGIFTER

SERVICEAVGIFTER I WEBSHOPPEN OCH VID FÖRSÄLJNINGSPUNKTER:

-Biljetter under 10€/biljett: 1,50€/biljett
-Biljetter 10-29,99€/biljett: 2,00€/biljett
-Biljetter 30-59,99€/biljett: 2,50€/biljett
-Biljetter 60-99,99€/biljett: 3,00€/biljett
-Biljetter 100-149,99€/biljett: 3,50€/biljett
-Biljetter över 150€/biljett: 4,50€/biljett

Faktureringstillägg: fr.o.m 5€/faktura

Posttillägg: 5€/utskick

Ifall evenemanget annulleras returneras inte serviceavgifterna. 
Arrangören ansvarar för att returnera biljettens andel.

I priserna ingår aktuell moms.