Kirkkopuistikko 22 Vaasa, Finland

DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland R.f