Slagfältsvägen 130 Oravais, Finland

Oravais Historiska Förening